Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

TRIISOPROPANOLAMINE, TIPA

=====================================
=======@@@@@@@@@@@@@======
Contact:
Full name:  VÕ ĐÌNH BẢNG (Mr)

Tel: +84 985.383.915         +84 902.945.680

Email & Chat online: sapachemicals@yahoo.com
Email & Chat online: dinhbang_sapa@yahoo.com
Skype:                             d_bang

*** LƯU Ý:
Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất - Dung môi của chúng tôi (http://dinhbang.blogspot.com) (http://hoachatcongnghiep.wordpress.com/ ). Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 
===========Thanks============


Các bài liên quan:
Triethanolamine, TEA – Hóa chất trợ nghiền

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Nonyl Phenol Ethoxylate 9, NPE 9, chất hoạt động bề mặt, Nonyl phenol ethoxylate, hóa chất công nghiệp, NPE 10, NPE 6, NPE 8, NPE 9, NPE4, CAS 25154-52-3


=======@@@@@@@@@@@@@======
Contact:
Tel: +84 985.383.915
+84 902.945.680
Email & Chat online: sapachemicals@yahoo.com
Email & Chat online: dinhbang_sapa@yahoo.com
*** LƯU Ý:
Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất - Dung môi của chúng tôi (http://dinhbang.blogspot.com) (http://hoachatcongnghiep.wordpress.com/ ). Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 
===========Thanks============


Methylene chloride, MC, chất ly trích, chất tẩy rửa công nghiệp, Dichloro methane, CAS 75-09-2


============================
=======@@@@@@@@@@@@@======
Contact:
Full name:  VÕ ĐÌNH BẢNG (Mr)
Tel: +84 985.383.915
+84 902.945.680
Email & Chat online: sapachemicals@yahoo.com
Email & Chat online: dinhbang_sapa@yahoo.com
*** LƯU Ý:
Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất - Dung môi của chúng tôi (http://dinhbang.blogspot.com) (http://hoachatcongnghiep.wordpress.com/ ). Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 
===========Thanks============

Trichloroethylene, TCE, (C2HCl3), Triklon N, chất tẩy rửa kim loại, CAS: 79-01-6, Perchloroethylene, PCE, Perklon D, chất hấp tẩy công nghiệp, hóa chất công nghiệp


Trichloroethylene, TCE, (C2HCl3), Triklon N, chất tẩy rửa kim loại, CAS 79-01-6,  Perchloroethylene, PCE, Perklon D, chất hấp tẩy công nghiệp, hóa chất công nghiệp  ============================
=======@@@@@@@@@@@@@======
Contact:
Full name:  VÕ ĐÌNH BẢNG (Mr)
Tel:     +84 985.383.915
+84 902.945.680
Email & Chat online: sapachemicals@yahoo.com
Email & Chat online: dinhbang_sapa@yahoo.com
*** LƯU Ý:
Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất - Dung môi của chúng tôi (http://dinhbang.blogspot.com) (http://hoachatcongnghiep.wordpress.com/ ). Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 
===========Thanks============
Perchloroethylene, PCE, perchlor, perklone, chất hấp tẩy công nghiệp, CAS 127-18-4============================
=======@@@@@@@@@@@@@======
Contact:
Full name:  VÕ ĐÌNH BẢNG (Mr)
Tel: +84 985.383.915
+84 902.945.680
Email & Chat online: sapachemicals@yahoo.com
Email & Chat online: dinhbang_sapa@yahoo.com
*** LƯU Ý:
Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất - Dung môi của chúng tôi (http://dinhbang.blogspot.com) (http://hoachatcongnghiep.wordpress.com/ ). Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 
===========Thanks============