Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

TRIISOPROPANOLAMINE, TIPA


=====================================
=======@@@@@@@@@@@@@======

CÔNG TY TNHH TMDV SAPA
448 A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TPHCM

Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email         : hoachatsapa0123@gmail.com 
Phone         : 0905 662 054 

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Nonyl Phenol Ethoxylate 9, NPE 9, chất hoạt động bề mặt, Nonyl phenol ethoxylate, hóa chất công nghiệp, NPE 10, NPE 6, NPE 8, NPE 9, NPE4, CAS 25154-52-3


=======@@@@@@@@@@@@@======


CÔNG TY TNHH TMDV SAPA
448 A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TPHCM

Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email         : hoachatsapa0123@gmail.com 
Phone         : 0905 662 054 Methylene chloride, MC, chất ly trích, chất tẩy rửa công nghiệp, Dichloro methane, CAS 75-09-2============================
=======@@@@@@@@@@@@@======


CÔNG TY TNHH TMDV SAPA
448 A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TPHCM

Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email         : hoachatsapa0123@gmail.com 
Phone         : 0905 662 054 Trichloroethylene, TCE, (C2HCl3), Triklon N, chất tẩy rửa kim loại, CAS: 79-01-6, Perchloroethylene, PCE, Perklon D, chất hấp tẩy công nghiệp, hóa chất công nghiệp


Trichloroethylene, TCE, (C2HCl3), Triklon N, chất tẩy rửa kim loại, CAS 79-01-6,  Perchloroethylene, PCE, Perklon D, chất hấp tẩy công nghiệp, hóa chất công nghiệp  ============================
=======@@@@@@@@@@@@@======


CÔNG TY TNHH TMDV SAPA
448 A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TPHCM

Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email         : hoachatsapa0123@gmail.com 
Phone         : 0905 662 054 Perchloroethylene, PCE, perchlor, perklone, chất hấp tẩy công nghiệp, CAS 127-18-4============================
=======@@@@@@@@@@@@@======


CÔNG TY TNHH TMDV SAPA
448 A, LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TPHCM

Contact      : NGUYỄN XUÂN VINH
Email         : hoachatsapa0123@gmail.com 
Phone         : 0905 662 054